แนะนำวิธีเลือกซื้อน้ำมันหยอดโซ่

แนะนำวิธีเลือกซื้อน้ำมันหยอดโซ่ เห็นหลายๆคน โดยเฉพาะสาวๆอาจจะยังเลือกน้ำมันหยอดโซ่กันไม่ถูก วันนี้เราจะมาบอกถึงวิธีการเลือกซื้อให้ถูกต้อง โดยขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้จักชนิดของน้ำมันหยอดโซ่เสียก่อน ซึ่งแบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้เป็น 2ชนิด คือ ชนิดแห้ง (Dry) และชนิดเปียก (Wet)